Referentieprojecten

Kinderdagverblijf Koudum

Afbouw Noord plaatste in opdracht van CB Installatieadvies onder andere wanden, plafonds en kindertoiletten in een te realiseren kinderdagverblijf in Koudum. Een mooie klus- gereed in juli 2023 - in een karakteristiek gebouw; dat blijkt wel uit de schitterende glas in loodramen in de voordeur!

 


Woonboerderij Jistergea

In het mooie Jistergea (Eesterga voor de niet-Friezen) zijn Douwe en Lútsen vanaf november 2021 aan de slag met het plaatsen van de binnenwanden in de woonboerderij van Coen en Sjoukje. Mooi detail, al zeggen we het zelf: het koeienraampje.

Woning Sneek

Voor een opdrachtgever in Sneek bekleedde Douwe de buitengevel met duurzaam ayous hout. Een prachtig project en ook nog een geweldige werkplek aan de Houkesloot! Zelfs zo mooi, dat zoon Redmer ook een aantal dagen heeft meegewerkt.


Monumentale boerderij IJlst

In het najaar van 2016 maakte Afbouw Noord in opdracht van Bouwcollectief Sneek het plafond in een prachtige woonkeuken in een monumentale boerderij te IJlst.


Dorpshuis De Fjouwer Reitsum

Het dorpshuis van Reitsum verhuisde in 2021 van een oude gereformeerde kerk naar een relatief nieuwe basisschool die niet meer als zodanig in gebruik was. De basisschool wordt met behulp van veel vrijwilligers omgetoverd tot een 'smûk' dorpshuis, een dorpshuis waar zo'n klein dorp trots op kan zijn! Douwe heeft, samen met oudste zoon Lútsen, het nieuwe dorpshuis in Reitsum van mooie, strakke plafonds voorzien. 


Realiseren kantoorruimten

In opdracht van Afbouwtechniek Leeuwen richtte Afbouw Noord een lege kantoorverdieping in Leeuwarden in door glazen wanden te plaatsen.


Kantoorruimten Groningen

Aan de Van Swietenlaan in Groningen is Afbouw Noord in opdracht van Afbouwtechniek Leeuwen ingezet om onder andere een hangwand te realiseren met een verlaagd metal stud plafond. Douwe werkt ook in dit project samen met Lútsen van Slooten Dienstverlening. Hiernaast een aantal foto's van de (opbouw) van de hangwand